Škůdce

(Přesměrováno z Dělená odpovědnost)
Přejít na: navigace, hledání

Škůdcem je v právu ten, kdo způsobil škodu, buď protiprávním jednáním, nebo činností, která zakládá objektivní odpovědnost za škodu (např. provozem motorových vozidel). Škůdce je povinen poškozenému škodu nahradit.

Často se stává, že škůdců je několik (hovoří se o pluralitě škůdců). Pak nastupuje ustanovení o solidární odpovědnosti za škodu, tj. za škodu odpovídají všichni škůdci společně a nerozdílně. Poškozený může náhradu škody vymáhat po kterémkoli škůdci (nebo po kterýchkoli z nich) a nahradí-li škodu jeden škůdce, zprostí se odpovědnosti vůči poškozenému i všichni ostatní. Škůdce, který škodu (dobrovolně nebo nedobrovolně) nahradil, má však vůči ostatním škůdcům sám nárok na náhradu její přiměřené části, tzv. subrogační regres.

Jen výjimečně může soud rozhodnout o dělené odpovědnosti za škodu, např. pokud se škůdci na vzniku škody podíleli nerovnoměrně a nebylo by spravedlivé zavázat k solidární náhradě i ty škůdce, jejichž podíl je minimální.

Vizte též