De iure

Přejít na: navigace, hledání

De iure a de facto (lat. "podle práva", resp. "podle skutečnosti") jsou latinské frase používané v situaci, kdy existuje krátkodobá nebo dlouhodobá disparita mezi skutečným a právem předepsaným nebo předpokládaným stavem. Nejčastěji se používá v mezinárodním právu veřejném, jež nedisponuje tak silnými prostředky právního donucení jako právo vnitrostátní a právního stavu mnohdy není možné dosáhnout.

Disparita mezi stavem de facto a de iure může přetrvat, anebo může být řešena, a to buď ve prospěch právního stavu (obsazené území je vráceno původnímu státu), nebo stavu faktického (cizí území připadne anektorovi).

Vizte též