Dekret č. 27/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Dekret č. 27/1945 Sb. o jednotném řízení vnitřního osídlení, vydaný 17. července 1945, je jedním z dekretů presidenta Beneše.

Byly jim ustaveny osidlovací úřady v Praze a Bratislavě. Pozoruhodný na tomto – dosud platném – dekretu je pouze jeho § 1, který zní:

§ 1

Vnitřním osídlením se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu slovanskému živlu.

Sudety, nebo minimálně jejich převážná část, však nikdy slovanským obyvatelstvem osídleny nebyly, takže tento dekret petrifikuje historickou lež.

Vizte též

Další odkazy