Dekret č. 88/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Dekret č. 88/1945 Sb. o všeobecné pracovní povinnosti, vydaný 1. října 1945, je jedním z dekretů presidenta Beneše.

Dekretem byla stanovena všeobecná pracovní povinnost mužů ve věku 16 až 55 let a žen od 18 to 45 let, s výjimkou žen těhotných. Všechny pracovní a učební poměry podléhaly schválení okresním úřadem.

Ač dekret nestanovil tak tvrdé podmínky, jaké byly stanoveny v případě sudetských Němců a Maďarů (cf. dekret č. 71/1945 Sb.), systém "umístěnek", tedy administrativních rozhodnutí o přidělení zaměstnance na určité pracovní místo, trval až do r. 1958, a povinnost získat úřední souhlas s uzavřením pracovního poměru byl zrušen až zákoníkem práce s účinností od 1. ledna 1966. I poté však mohlo být nepracovat trestné, protože to mohlo být posuzováno jako trestný čin příživnictví.

Vizte též

Další odkazy