Demokracie

Přejít na: navigace, hledání

Demokracie (vláda lidu) je takové státní zřízení, v němž vláda většiny respektuje práva menšiny.

Druhy

  1. monistická (absolutistická, totalitní) – jednota moci (Rousseau) – suverénní lid má nedělitelnou vůli: „Jestliže vládce nemůže být rozdělen, zákonodárná moc taktéž nemůže být rozdělena, neboť neexistují dvě, tři či čtyři zákonodárné moci, stejně tak jako neexistují dva, tři či čtyři vládci.“ Toto pojetí demokracie má odpor k ústavnímu a správnímu soudnictví.
  2. pluralistická (liberální) – dělba moci, systém brzd a rovnováh. Vnímá hrozbu vlády politických stran.