Demonstrativní výčet

(Přesměrováno z Demonstrativně)
Přejít na: navigace, hledání

Demonstrativní (z lat. de- + monstrare = ukázat) neboli příkladmý výčet je výčet, který není úplný, ale charakterisuje svůj rozsah uvedením několika typických prvků. Opakem je taxativní výčet.

Příkladem je výčet způsobů, jak lze učinit podání, v ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu; lhůta bude zachována, i když podání bude učiněno např. na flash-disku vloženém do obálky.

V právním předpisu musí být vždy explicite uvedeno, že jde o demonstrativní výčet; děje se tak nejčastěji použitím slov "zejména", "například", "a podobně". Jinak je výčet taxativní.

Ve stejném významu se rovněž používá latinského adverbia demonstrative, např. "případy hrubého porušení pracovní kázně jsou v pracovní smlouvě uvedeny pouze demonstrative".

Vizte též