Taxativní výčet

Přejít na: navigace, hledání

Taxativní výčet (z lat. taxare = dotknout se, vytknout) je výčet, který je úplný, postihující vyčerpávajícím způsobem rozsah svých prvků. Opakem je demonstrativní (příkladmý) výčet.

Příkladem je výčet trestných činů, za něž lze podle ustanovení § 29 odst. 3 trestního zákona uložit doživotní trest: za žádný jiný trestný čin tento trest soud uložit nesmí, i kdyby dospěl k závěru, že by to bylo na místě.

Není-li v právním předpisu stanoven explicite opak, považuje se výčet za taxativní.

V tomto smyslu se rovněž používá latinského adverbia taxative, např. "druhy věcných práv jsou v občanském zákoníku stanoveny taxative".

Vizte též