Diskuse:Ústavní soud

Přejít na: navigace, hledání

Přímé linky

Na rozhodnutí však nelze fungujícím způsobem odkazovat. To už je, bohudíky, věcí minulosti, ASPI se umoudřila. --Tomáš Pecina 21:26, 17. 5. 2007 (CEST)

Tak mi prosím uveďte fungující odkaz na dissent k nálezu č. 94/2007 Sb. Děkuji. —Zacheus 11:29, 18. 5. 2007 (CEST)

Chybí tam bookmark, takže je nutno odkázat se na celý nález: http://www.judikatura.cz/cgi-bin/jus/aspi_lit_4?WVCNC+2796+jus-1. --Tomáš Pecina 12:15, 18. 5. 2007 (CEST)

Cituji: "Odlišné stanovisko soudce Vladimíra Kůrky
DEMODEMODEM ODEMODEMOD EMODEMO DEMODEM ODEMO DEMODE MO DEMODE M ODEMODE MODEMODEM O DEMODEMODEMO DE MODEMODEM ODEMO DEMOD EMODEMODE MODEM ODE MODEMOD EMODEMO D EMODE MODEMODEMODEMODEMODEMODEMOD EMODEMOD EMODEMODEMODEMODEMO D EMODE MO DEMO DEMODE MODEMODE MO DEMODEMO DEMODEMODEM OD EMODE MODEMODEMO DEMODEMO DEMOD EMO DEMODEMOD EM ODEMODEM ODEMO DEMODEMODEMO DEMOD EMOD EMODEMODEM OD E MODEMOD EMODEMO DEMODEMOD EMODEMOD EMODE M ODE MODEMODEMOD EMODE MODEMODEMODE MODEMO DEMOD EMODEM ODEMODEMO DEMODEMODEMOD EMOD ní exekutorovy odměny, zatímco v rozhodných souvislostech bylo naopak určujícím ustanovení § 11 odst. 1; právě jeho smyslem je totiž reagovat na situace, o něž v obou věcech ústavních stížností šlo („splnil-li dobrovolně povinný to, co mu ukládá exekuční titul…“), a až jím se mělo dát najevo, že se nákladová zátěž povinného co do odměny exekutora snižuje tak, že se exekutorovi dostane jen 50% toho, co by mu příslušelo, kdyby příslušné plnění skutečně (exekučními nástroji) vymohl. Ostatně ve věci sp. zn. I. ÚS 639/04, z níž vzešel první senátní návrh podle § 64 odst. 1 písm. c/ zákona o Ústavním soudu, se stěžovatelka dožadovala právě toho, aby jí dobrodiní ustanovení § 11 odst. 1 písm. a/ vyhlášky č. 330/2001 Sb. nebylo upíráno." —Zacheus 14:15, 18. 5. 2007 (CEST)

Aha, takže to způsobuje Firefox nebo server, který si pamatuje, že byla korektně otevřena session a generuje mi proto normální text, kdežto Vám tento zmetek. --Tomáš Pecina 15:00, 18. 5. 2007 (CEST)

Huh?! Jde to nějak napravit? Jinak když k tomu judikátu dojdu přes judikatura.cz vyhledáváním, tak to mám v pořádku. Jen odkazování nefunguje. —Zacheus 15:16, 18. 5. 2007 (CEST)

Ano. Náprava možná není, mám proto na svém webu kompletní sbírku judikatury ÚS. --Tomáš Pecina 16:09, 18. 5. 2007 (CEST)