Diskuse:Doba nesvobody

Přejít na: navigace, hledání

"pro účely tohoto zákona"

Rád bych z článku odstranil také frázi což je zcela nevhodná legislativní technika, protože termín "pro účely tohoto zákona" byl a je v českém právu docela častý. Je však možné, že jsem dost dobře nepochopil, jak to s tou legislativní technikou autor myslel, proto bych o tom rád diskutoval. --Honzula 17:05, 26. 3. 2008 (UTC)

Autora tu nevidím, ale řekl bych, že není dobré, existuje-li jedna universální legální zkratka, pro ni v jednotlivém předpisu zavádět odlišnou definici, protože to povede k chaosu. Něco jiného jsou legální zkratky definované mnoha různými způsoby, např. "bezúhonnost". --Tomáš Pecina 20:33, 26. 3. 2008 (UTC)
Byl a je, a proto je český právní řád na tak bídné úrovni. Právní řád, který má mít elementární konsistenci, musí právní pojmy zavádět jednotné pro celé právní řád. —Guy Peters 15:36, 29. 3. 2008 (UTC)

Zákon č. 309/1999 Sb.

Po zralé úvaze jsem odstranil celou pasáž o zákonu č. 309/1999 Sb., protože tento zákon se daného problému vůbec netýká - tento termín nepoužívá, ani se nezabývá takto definovaným časovým úsekem. Vlastně byl původně použit jen jako příklad toho, že dnes se už termín "doba nesvobody" nepoužívá - jenomže takových zákonů byly od roku 1945 vydány tisíce... a navíc už takový důvod pominul, byv překonán vývojem událostí.

S tím nesouhlasím. Ve větě: "Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv," není to datum uvedeno jen tak pro nic za nic. —Guy Peters 20:46, 1. 4. 2008 (UTC)
A je tedy uvedeno - proč? Zmínku o zák. č. 309/1999 Sb., jsem opět odstranil, protože je zbytečná. Např. zákon č. 212/2000 Sb. operuje s pojmem doba nesvobody, ale protože rozšiřuje působnost restitučního dekretu na delší časový úsek, paralelně též využívá termín "období od 29. září 1938 do 8. května 1945". Naproti tomu u zákona, který se na dané období nevztahuje, nelze oprávněně očekávat, že bude operovat se speciálním výrazem pro toto období, a tudíž jej nelze ani použít jako příkladu toho, že uvedený termín vyšel z užívání. Souhlasím s větou o (dočasném) vyjití z užívání, ale ne s uvedením zákona 309/1999 Sb. jako příkladu, protože se naprosto nehodí nejen z uvedených důvodů, ale i proto, že výraz "doba nesvobody" byl užit již zákonem z roku 1991 (viz článek). --Honzula 18:37, 6. 4. 2008 (UTC)
Zcela obdobně - v pozměňovacím návrh k zákonu z roku 1947, o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze (pozdější zákon č. 116/1947 Sb.) se vypuští výraz "Doba zvýšeného ohrožení republiky", protože počátek vztaženého období je sice totožný, ale konec nikoliv. - Jinými slovy, poněvaďž se časový úsek nekryl přesně, nebyl ani použit výraz. (viz http://www.snemovna.cz/eknih/1946uns/tisky/T0637_00.htm) --Honzula 18:43, 6. 4. 2008 (UTC)
Je uvedeno, protože jím začíná doba svobody. Proto tuto větu prosím nemažte. Zákon se na dané období vztahuje, protože jsou republikovány toliko předpisy z doby svobody. —Guy Peters 07:26, 7. 4. 2008 (UTC)