Diskuse:Ministr

Přejít na: navigace, hledání

Mám pocit, že se mýlíte. Mne rovněž překvapilo, když jsem článek psal, že ministr bez portfeje není de lege lata ministrem. --Tomáš Pecina 15:25, 1. 10. 2005 (CEST)

Myslím, že kolega Peters má pravdu. Podle čl. 67 (2) Ústavy se vláda skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Nikdo jiný být jejím členem nemůže, z čehož plyne, že i ministr bez portfeje je stále ministr. --Marek Antoš 16:20, 1. 10. 2005 (CEST)
Vyvozoval jsem to z kompetenčního zákona a z ústavních zvyklostí, a možná skutečně nesprávně. Podle Ústavy se jeví, že je chybné, když je místopředseda vlády pověřený řízením určitého ministerstva nazýván ministrem. --Tomáš Pecina 18:26, 1. 10. 2005 (CEST)

Zcela jsem článek přepracoval, snad není příliš zmatený. --Tomáš Pecina 13:12, 2. 10. 2005 (CEST)

Poslední úprava koliduje s Ústavou: skládá-li se vlády z předsedy, místopředsedů a ministrů, je nutné chápat to kategoricky a disjunktně tak, že místopředseda vlády (natož premiér) není ministrem. Jsem vážně zvědav, zda se nakonec významu pojmu "ministr" dobereme... --Tomáš Pecina 4. 10. 2005, 13:44 (CEST)

Domnívám se, že platnou ústavu není nutné přeceňovat, zvláště na základě doslovného výkladu. -- Guy Peters 4. 10. 2005, 14:10 (CEST)
Vaše pojetí je historické: dokud byli členové kabinetu vykonavateli vůle suveréna, byli ministry (pomocníky) v původním slova smyslu. Dnes minimálně v případě premiéra (le Premier ministre) titul a význam nekorelují. --Tomáš Pecina 4. 10. 2005, 14:19 (CEST)
Nevidím smysl rozlišovat mezi členem vlády a ministrem, zvláště, když by pak ministr bez portefeuille nebyl ministrem. -- Guy Peters 4. 10. 2005, 14:42 (CEST)

V tom případě byste ale měl přistoupit na mou thesi o dvojznačnosti termínu ministr a nedefinovat contra constitutionem, jak nyní, obávám se, činíte. --Tomáš Pecina 4. 10. 2005, 15:07 (CEST)

OK, nechť tam jsou oba názory. -- Guy Peters 4. 10. 2005, 15:36 (CEST)

Blahopřeji, v míře zmatenosti jste mne porazil o třídu :-) --Tomáš Pecina 5. 10. 2005, 10:42 (CEST)

K článku "Ministr" je velmi pertinentní slavný citát ze Sv. Augustina: "Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio." --Tomáš Pecina 5. 10. 2005, 10:49 (CEST)

Tak já se to pokusím utřídit. -- Guy Peters 5. 10. 2005, 12:35 (CEST)

Výborně, jen si nemyslím, že Prime Minister/Premier ministre byl první "pomocník", kterého si suverén zvolil, ale ten, který měl nejvíc pravomocí (dodnes zůstává primus inter pares, má jen jeden hlas a jedinou výlučnou autonomní pravomocí je přivodit vlastní demisí pád celé vlády). --Tomáš Pecina 5. 10. 2005, 14:45 (CEST)

OK. Souhlas. Opravte to prosím. -- Guy Peters 10. 10. 2005, 11:57 (CEST)