Diskuse:Seznam latinských výrazů

Přejít na: navigace, hledání

Cca 2/3 těchto výrazů se užívá výhradně v angloamerickém právu, nebo v něm má specifický význam, jiný než v kontinentálním právu (habeas corpus, sub pœna apod.), proto mi nepřipadá vhodné seznam takto publikovat. Ponechal bych ho jako součást diskusní stránky kolegy Macháčka, nebo v krajním případě přenesl do NS Iuridictum. --Tomáš Pecina 15:18, 13. 2. 2007 (CET)

Myslel jsem, že cílem Iuridicta je i angloamerické právo. Domnívám se, že v hlavním NS nijak nepřekáží. -- Zacheus 15:35, 13. 2. 2007 (CET)

Nemám problém s angloamerickým právem, ale s tím, že jeho úhel pohledu předkládá jako obecný, a ten by naopak měl vycházet z českého práva, které je pro Iuridictum výchozí. Jiný zajímavý seznam latinských termínů jsem viděl na de.wiki. --Tomáš Pecina 16:10, 13. 2. 2007 (CET)

Myslím, že nekvalitní české právo by nemělo být základem pro Iuridictum. Je jistě potřebné upozornit na úpravu de lege lata, ale primární by mělo být srovnávací právo.
Ano, na de: je rovněž smysluplný seznam, ten by však vyžadoval mnohem větší úpravy. -- Zacheus 16:21, 13. 2. 2007 (CET)

No ano, ale takový seznam, má-li být v hlavním NS, musí být representativní, a tento je representativní pouze z hlediska anglického jazyka a anglo-amerického práva, nikoli z hlediska češtiny a českého právního řádu (řekl bych, že takové et uxor se na území České republiky od středověku nepoužilo). Proto bych se přimlouval za odsunutí jinam, kde seznam bude pertinentnější. --Tomáš Pecina 19:04, 13. 2. 2007 (CET)

Myslím, že tento text je dobrým základem pro representativní seznam. Proto bych se přimlouval za jeho ponechání v hlavním NS a dopracování. -- Zacheus 09:19, 14. 2. 2007 (CET)

Ok. --Tomáš Pecina 11:36, 14. 2. 2007 (CET)