Dluh

Přejít na: navigace, hledání

Dluh je druh právní povinnosti v soukromém právu. Vedle pohledávky je to část závazku.

Důkazem o existenci dluhu je dlužní úpis (jako cenný papír dluhopis, angl. IOU, něm. Schuldschein). Nutno rozlišovat od směnky. Zatímco zaplacení je poskytnutí platby, uhrazení je splacení peněžitého dluhu. V účetnictví se místo o dluzích hovoří o závazcích.