Evropský občanský zákoník

Přejít na: navigace, hledání

Evropský občanský zákoník je název projektu, který má za cíl harmonisovat občanské právo EU.

Výsledek bude dvojí. Jednak se bude jednat o alternativu k domácím občanským zákoníkům a jednak bude sloužit jako federální právní úprava pro přeshraniční záležitosti.

Prameny a literatura

  • Přemysl Raban: Unifikace soukromého práva v EU a u nás. In Právní rozhledy 11/2008, pp. 397–401.
  • Karel Marek: DFCR. První výstup na cestě k evropskému zákoníku soukromého práva. In Právní rádce 11/2008, pp. 81–82.
  • Petra Křivohlavá: Civilní odpovědnost a evropské pokusy o vytvoření jednotného právního rámce. In Právní rozhledy 22/2008, pp. 820–826.

Další odkazy