Expressis verbis

Přejít na: navigace, hledání

Expressis verbis (řidčeji expresse) je latinský obrat s významem "výslovně".

Příklad: "Výše smluvní pokuty je stanovena expressis verbis v čl. VII odst. 5 smlouvy."

Vizte též