Formální kontrakt

Přejít na: navigace, hledání

Formální kontrakt (z lat. forma = "tvar" a contractus = "smlouva") je druh smlouvy, která vzniká pouze v případě přesného dodržení formálních náležitostí. Opakem kontraktu formálního je kontrakt bezforemný (neformální) či též kauzální.

Tento pojem měl význam v římském právu, moderní občanské právo jej nezná.

Svým obsahem se formálnímu kontraktu blíží směnka, jejíž text musí být formulován zcela přesně, jinak místo ní vznikne mezi jejími stranami jiný druh smlouvy.

Vizte též