František Šamalík

Přejít na: navigace, hledání

František Šamalík (1923–2008) byl český právní vědec a politolog, ikona 60. let.

Je autorem knih Právo a společnost (1963) a Člověk a instituce – Antinomie moderní demokracie (1967). Po roce 1989 se stal právním ideologem ČSSD. Mentálně ustrnul v 60. letech: prosazovaním monistické koncepce moci (převahy zákonodárného sboru nad justicí), ba přímo odmítáním dělby moci: "vláda [se] nemůže vymanit z parlamentní kontroly", odmítáním angloamerického práva a přílišným důrazem na psané právo apod.