Franz Fischer

Přejít na: navigace, hledání

Franz Fischer byl zakladatelem české komercionalistiky.

Ve 20. letech 19. století byl řádným professorem práva na olomoucké universitě, která neměla právnickou fakultu. V roce 1828, už jako řádný professor práva na Universitě Karlo-Ferdinandově v Praze, vydal učebnici obchodního práva, která byla nejpoužívanější rakouskou učebnicí obchodního práva až do vydání ADHGB.

Dílo

  1. Handbuch der dilatorischen Einwendungen im Civilprocesse. Mösle, Wien 1825, 214 pp.
  2. Lehrbuch des österreichischen Handelsrechtes 1828; 4. přepracované vydání: Hermann Blodig – Wilhelm Braumüller, Wien 1860, 492 pp.; reprint Adamant Media Corporation 2004, 519 pp., ISBN 978-0543965264.
  3. Die Lehre von der Nichtigkeit der Civilurtheile, ihren Ursachen und gerichtlichen Folgen. Kronberger und Weber, Prag 1829, 327 pp.
  4. Die Lehre von der Streitsverkündung überhaupt, und von dem Aufrufe eines Dritten zur gerichtlichen Vertretung insbesondere. Sollinger, Wien 1832, 164 pp.