Implicite

Přejít na: navigace, hledání

Implicite (z lat. implicare = naznačovat, předpokládat) znamená "nikoli výslovně", "nepřímo", "mlčky", "implicitně"; opak je explicite.

Příklad: "Povinnost nájemce oznámit pronajímateli, které osoby byt užívají, není stanovena expressis verbis a nevyplývá z ustanovení občanského zákoníku ani implicite."

Vizte též