Imunita

Přejít na: navigace, hledání

Imunita neboli nedotknutelnost je processní exempce (vynětí z osobní působnosti), např. diplomatická nebo poslanecká. Česká veřejnost (včetně zkoušejících z ústavního práva) na ni kladou zbytečný důraz, ačkoliv tento institut je v moderní společnosti překonaný.

Druhy

  1. úřední, tj. za výkon pravomoci. Musí zůstat i dnes, neboť vyplývá z podstaty věci.
  2. neúřední by jako překonaná měla být v demokracii zrušena, stejně jako byla zrušena pro členy vlády či veřejné úředníky.

Ačkoliv ČR je proslavená hypertrofiií imunity, ministři kupodivu (nad rozdíl od EU) imunitu nemají, a to ani za ministerská rozhodnutí. Místo normálního trestního processu mají v normálních státech impeachment – čl. 68 francouzské ústavy, čl. 96 italské ústavy (do roku 1989), čl. 198 polské ústavy. Situace v ČR je dědictvím Jičínského ústavy.[1]

Poznámky pod čarou

  1. Vladimír Mikule: Trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků. In Dušan Hendrych et al.: Správní právo. Obecná část. C. H. Beck, Praha, 6. ed., p. 711 sq.

Externí odkazy