Osobní údaj

(Přesměrováno z Informace)
Přejít na: navigace, hledání

Osobní údaj je takový údaj, který vypovídá o identifikované nebo identifikovatelné fysické osobě. Osobné údaje svědčí toliko fysické osobě; údaje o právnických osobách zvýšené právní ochrany nepožívají.

Související pojmy

Sémantické, pragmatické, reálné a operacionální definice:

  • informace je výpověď o skutečnosti
  • údaje (angl. data, fr. données) popisují jev tak, že popis vyjadřuje hodnotu (velikost) takového jevu. Údaj (datum) je tedy informace definovaná právním předpisem nebo projektovou dokumentací informačního systému.
  • faktum je ověřená informace. Pokud je ověřena špatně, jedná se o nepravdivý fakt. Oxymóron by byl toliko neexistující fakt. Opakem faktu je názor, tj. výpověď o hodnotách.
  • zpráva (angl. intelligence, fr. renseignement) je informace vyhodnocená za použití informací z daného zdroje.[1]

Etymologie

Ačkoliv slovo data je množné číslo slova datum, v soudobém americkém usu je pro neznalost latinské gramatiky stále více používáno v jednotném čísle a tento usus je na základě chybných argumentů dokonce propagován.[2] Ve skutečnosti autoritativní OED tvrdí toto: "[T]here has been a growing tendency to use it as an equivalent to the uncountable noun information, followed by a singular verb. This is now regarded as generally acceptable in American use, and in the context of information technology. The traditional usage is still preferable, at least in Britain, but it may soon become a lost cause. Compare with agenda."[3]

Právo na informace

K právu na soukromí (čl. 7 odst. 1 Listiny) je protikladem právo na informace (čl. 17 Listiny), které reguluje především zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (FOIA).[4] Jeho součástí je i § 5 odst. 3, který říká: „Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.“

Publicisace veřejné práva

Ačkoliv osobní údaje jsou součástí soukromého práva, Evropská unie uložila všem členským státům zřídit inspekceúřady pro ochranu osobních údajů (angl. Data Protection Authorities, fr. les autorités pour la protection des données personnelles).

Nejvyšší správní soud

V poslední době spory s ÚOOÚ před NSS napadají zejména k 4. senátu (Dagmar Nygrínová; Jiří Palla a Aleš Roztočil):

  1. Vězeňská služba České republiky v. ÚOOÚ z 20. 2. 2014, čj. 4 As 109/2013–48 (PDF)
  2. MV v. ÚOOÚ z 27. 2. 2014 o polepšovnách, čj. 4 As 132/2013–25 (PDF)
  3. MV v. ÚOOÚ z 30. 4. 2014 o DNA, čj. 4 As 168/2013–40 (PDF)

Vizte též

Prameny a literatura