Inspekce

Přejít na: navigace, hledání

Inspekce je takovým druhem správního úřadu, kde dozor je jeho výlučnou působností.

Výčet inspekcí v ČR

  1. Česká obchodní inspekce (ČOI) – zřízena zákonem ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Podléhá ministerstvu obchodu.
  2. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) – zřízena zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Podléhá ministerstvu životního prostředí.
  3. Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) – zřízena zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů. Podléhá ministerstvu zemědělství.
  4. Česká školní inspekce (ČŠI) – zřízena §§ 173–175 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  5. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) – zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Podléhá ministerstvu práce a sociálních věcí.