Jáhen

Přejít na: navigace, hledání

Jáhen (lat. diaconus, z řec. διάκονος = služebník; angl. deacon, fr. diacre, něm. Diakon) je v římskokatholické církvi nositel nejnižšího stupně svěcení.

Jáhen smí udělovat některé svátosti, avšak oproti knězi v omezeném rozsahu a většinou jen, byl-li tím výslovně pověřen. Nikdy nemůže sám sloužit mši; oprávněn je pouze podávat věřícím eucharistii.

Dlouhou dobu byl jáhenský stupeň udělován pouze seminaristům, kteří se připravovali na budoucí kněžství. Až ve 20. století byl obnoven institut doživotního (trvalého) jáhna. Ten není na rozdíl od kněží vázán povinností celibátu a takto vysvěcen smí být proto i kanonicky způsobilý ženatý muž.

V současné době působí v římskokatholické církvi asi 30 tisíc doživotních jáhnů.

Odlišný význam má jáhenská hodnost v ostatních církvích.

Vizte též