Jaroslav Kallab

Přejít na: navigace, hledání

Prof. JUDr. Jaroslav Kallab (24. června 1879 Nové Město na Moravě - 10. února 1942 Brno) byl právník, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, profesor a děkan Právnické fakultě Masarykovy univerzity 1920-21, 1929-30, 1937-38, rektorem Masarykovy univerzity 1927-28, ředitelem kriminologického ústavu a členem České akademie věd a umění. Byl autorem návrhu zákona o soudnictví mladistvých, který byl předložen roku 1930. Obdržel Zlatý záslužný kříž a bronzovou pamětní medaili

Bibliografie

  • Úvod ve studium metod právnických. Kn. 1, Základní pojmy / Naps. Jaroslav Kallab. – Brno : Barvič [a] Novotný, 1920. – 6, 144 s. ; 8°
  • Úvod ve studium metod právnických. Kn. 2, Hlavní směry / Naps. Jaroslav Kallab. – Brno : Barvič & Novotný, 1921. – 266 s. ; 8°
  • Učebnice trestního řízení, platného v Čechách a v zemi Moravsko-slezské / Hledě k osnově sjednoceného trestního řádu čs. z roku 1929 naps. Jaroslav Kallab. – Brno : Právník, 1930. – 283 s. ; 8°
  • Trestní zákony československé, platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Sestavili a poznámkami opatřili dr. Jaroslav Kallab a Vilém Herrnritt. – Druhé, přepracované a značně rozmnožené vydání. – Praha : Československý Kompas, 1927. – VIII, 1236 s. ;
  • Trestní řád československý a předpisy jej doplňující platné v Čechách a v zemi Moravsko-slezské / Sest. a pozn. opatř. Dr. Jaroslav Kallab a Vilém Herrnritt. – Druhé přeprac. a rozmn. vyd. – Praha : Čsl. Kompas, 1931. – XV, 1134 s. ; 8°
  • Sociální péče v obcích / Dr. Jaroslav Kallab. – Brno : Národní strana práce, 1927. – 30 s. ; 8°
  • Samospráva a sociální péče se zvláštním zřetelem na ochranu mládeže. – Praha : Poradní sbor čes. okresů, 1914. – 93, 3 s. ; v. 8°
  • Politika vědou a uměním / Jaroslav Kallab. – Praha : Kruh Politeia, 1962. – 26-[I] s. ; 8°
  • Několik myšlenek o idealismu a realismu ve vědách právních / [Napsal] Jaroslav Kallab. – [Brno : nákladem vlastním, 1939. – S. 107-115 ; 8°
  • Mírové smlouvy a zásada sebeurčení národů / JUDr. Jaroslav Kallab. – Praha : Státovědecká společnost : Žižka [distributor], 1920. – 10 s. ; 8°

Zdroje

Wiki-icon.pngTento článek je založen na materiálu získaném podle licence GFDL z české verse původní wikipedie.
Jeho autorem je Frettie.