Josef Macur

Přejít na: navigace, hledání
Josef Macur

Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc. (5. července 1928 – 15. března 2002) byl největší český procesualista druhé poloviny 20. století a děkan právnické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

Macur vystudoval práva v Brně a později v Bratislavě. Jeho učiteli byl František Weyr a Štefan Luby. Po ukončení studia pracoval jako podnikový právník a později jako soudce. V roce 1970 odešel z Krajského soudu v Bratislavě na znovu obnovenou právnickou fakultu v Brně, kde zůstal až do důchodu.

Dílo

16 knih a více než 100 článků:

 1. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí (UJEP, Brno 1972)
 2. monografie o správním soudnictví (MU, Brno 1986)
 3. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním (MU, Brno 1991)
 4. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době (MU, Brno 1992)
 5. Právo procesní a právo hmotné (MU, Brno 1993)
 6. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného (MU, Brno 1993)
 7. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení (MU, Brno 1995)
 8. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu (MU, Brno 1996)
 9. Zásada projednací v civilním soudním řízení (MU, Brno 1997)
 10. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo (C. H. Beck, Praha 1998)
 11. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu (MU, Brno 2000)
 12. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení (MU, Brno 2001)

Prameny a literatura

 • Jiří Spáčil: Ohlédnutí za panem profesorem Macurem. In Právní rozhledy 5/2002, p. 253.
 • Petr Lavický & Jiří Spáčil: K nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura. In Právní fórum 9/2008, pp. 407–408.

Podívejte se též na