Justiční akademie

Přejít na: navigace, hledání

Justiční akademie v Kroměříži je veřejný ústav pro vyšší vzdělávání soudců.

Vznikla jako instituce resortu spravedlnosti pro vzdělávání soudců a státních zástupců a dalších zaměstnanců resortu justice. Byla zřízena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Justiční akademie začla působit v Praze, Stráži pod Ralskem a v Kroměříži, kde již od roku 1995 působila Justiční škola určená pro vzdělávání vyšších soudních úředníků. Zákonem č. 349/2005 Sb. došlo z rozhodnutí Poslanecké sněmovny po doporučení jejího Ústavně právního výboru, jež inicioval poslanec Zdeněk Koudelka, k určení sídla akademie v Kroměříži, kde k ni následně ministr spravedlnosti Pavel Němec připojil Justiční školu, čímž vznikla jediná insitutce pro vzdělávání civilních zaměstnanců justice vedle zvláštního vzdělávání určeného pro ozbrojenou složku justice v Institutu vzdělávání Vězeňské služby.

Vzdělávací akce Justiční akademie se uskutečňují vedle Kroměříže v regionálních učebnách: Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň, Brno, Olomouc, Ostrava. V čele Justiční akademie je ředitel a rada. Ředitele jmenuje ministr spravedlnosti. Rada má 15 členů. Předsedu, místopředsedu a dalších 7 členů jmenuje ministr spravedlnosti, po dvou členech pak jmenují předsedové Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a nejvyšší státní zástupkyně. Justiční akademie je členem Evropské justiční vzdělávací sítě v rámci Evropské unie a vzdělávací sítě justice v rámci Rady Evropy.

Budova

Budova Justiční akademie postavená v letech 1875-1877 podle návrhu Gustava Meretta patří k nejvýznamnějším novorenesančním stavbám na Moravě. Ve své historii postupně sloužila následujícím vzdělávacím institucím.

  • 1877-1919 Německá vyšší reálka
  • 1919-1948 Učitelský ústav
  • 1948-1960 Střední dívčí škola
  • 1960-1994 IV. základní škola
  • Od 1994 Justiční škola/akademie

V letech 1994-1996 byla budova rekonstruována pro potřeby Justiční školy, slavnostní otevření proběhlo 29. 5. 1996.

Prameny a literatura

  • Jiří Jachan: 10 let Justiční školy v Kroměříži. Justiční škola v Kroměříži 2005

Další odkazy