Příčinná souvislost

(Přesměrováno z Kausální nexus)
Přejít na: navigace, hledání

Příčinná souvislost (lat. nexus causalis, zčeštěně kauzální nexus; angl. causation) vyjadřuje vztah mezi příčinou (angl. cause) a následkem (angl. effect), a to tak, že bez příčiny by následek nenastal buď vůbec, nebo tak, jak nastal. Je objektivní a je předpokladem vzniku odpovědnosti.

Příčina musí splňovat 2 podmínky: Musí být nutná a zároveň dostačující. Musí být přímá (angl. direct causation) a bezprostřední (angl. proximate cause). Subjektivní postoj k následku vyjadřuje zavinění.

Další odkazy