Kmetský soud

Přejít na: navigace, hledání

Kmetský soud je druh soudu, jehož rozhodování se účastní i nesoudci. Jako příklad může být uvedeno rozhodování prvorepublikových soudů ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážky cti. Tyto spory rozhodovaly zvláštní pětičlenné senáty krajských soudů, v nichž zasedali 3 soudci a 2 přísedící.