Kolisní norma

Přejít na: navigace, hledání

Kolisní norma je základní prvek mezinárodního práva soukromého, který určuje, který právní řád, která jeho věcná norma, se na daný právní vztah použije.

Struktura kolisní normy

 • rozsah – určení okruhu právních otázek, na které se kolisní norma použije
 • navázání – stanovení právního řádu, který se použije, pomocí hraničního určovatele

Nejčastější hraniční určovatelé

 • lex causae
 • lex patriae
 • lex domicilii
 • lex rei sitae
 • lex loci actus
 • lex loci contractus
 • lex loci delicti comissi
 • lex fori
 • lex electa

Další odkazy