Korelace

Přejít na: navigace, hledání

Korelace (z lat. com- = s- + relatio = vztah) znamená vzájemný vztah.

V právu užíváme termínu korelativní tehdy, chceme-li vyjádřit vnitřní (inherentní) spjatost dvou pojmů. Korelativní je např. vztah mezi závazkem a pohledávkou: oba termíny označují ve skutečnosti jeden a ten samý právní vztah, liší se pouze hledisko, z něhož je označován.