Leges barbarorum

Přejít na: navigace, hledání

Leges barbarorum je souhrný název pro zákoníky vydávané v raném středověku (od 5. do 9. století) v germánských královstvích. Vzhledem k tomu, že v celém starověku a středověku platil princip personality práva, platilo toto právo jen pro pro Germány, původní obyvatelé (Římané) spadali pod vlastní právo (leges romanae barbarorum), mnohdy také kodifikované germánskými králi. Zákoníky leges barbarorum vznikaly pod vlivem a inspirací Římanů, byly psány tehdy užívanou vulgární latinou a zachycovaly germánské obyčejové právo, nikolik však v jeho původní podobě, nýbrž platící v nových poměrech. Germánské právo mělo striktně kazuistický ráz a všechny zákoníky obsahovaly katalogy pokut.

Nejznámější kodifikace: