Legislativní zkratka

Přejít na: navigace, hledání

Legislativní zkratka je pravidlo obsažené v textu právního předpisu, které určuje, že v daném předpisu bude mít určitý výraz definovaný význam, např. "Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").".

Legislativní zkratka je institut legislativních pravidel, který umožňuje snadnější odkazování. Místo legislativní zkratky obvykle postačí stručnější pojmenování institutu nebo výstižnější (pregnantnější) název. Nadužívání legislativních zkratek vede k nepřehlednosti a k obtížné srozumitelnosti textu, zvlášť pokud není zřejmé, zda je daný výraz legislativní zkratkou nebo obecným právním termínem.

Příkladem je legislativní zkratka "ministerstvo", která je obvyklá v zákonech a jejíž významem je označit ministerstvo, které je původcem zákona: "Ministerstvo společně s ministerstvem vnitra rozhodne…"