Oprávněný zájem

(Přesměrováno z Legitimní zájem)
Přejít na: navigace, hledání

Oprávněný (legitimní) zájem je vztah osoby k určitému jednání jiné osoby nebo stavu, který je pro tuto osobu žádoucí nebo výhodný, avšak na jeho dosažení nemá subjektivní právo, nicméně její snaha jednání nebo stavu dosáhnout je legitimní. Otázka posouzení oprávněnosti (legitimity) zájmu může být v konkrétncíh případech poměrně složitá, neboť do hry vstupují četné faktory mimoprávní.

Příkladem oprávněného zájmu je zájem občanů obce, aby u autobusové zastávky byla na náklady obce zřízena čekárna; právo na její zřízení však tyto osoby nemají. Není naopak legitimní požadovat, aby sousedovi bylo zakázáno vyhloubit na svém pozemku studnu jen proto, že mu to způsobí komplikace – takové jednání odporuje dobrým mravům a nepřísluší mu mocenská ochrana.

Oprávněným zájmům svědčí zásadně stejná ochrana jako subjektivním právům, rozdíl je však v intensitě této ochrany: zatímco ve výše uváděném příkladu patrně nebude možné domoci se u soudu příkazu, aby obec čekárnu zřídila, je možné překonat soudním rozsudkem odpor vlastníka domu, který bez přiměřeného důvodu nepovolil nájemcům zřídit v domě přípojku kabelové televise.

Vizte též