Veřejná moc

Přejít na: navigace, hledání

Veřejná moc je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. (usnesení ÚS ze dne 25. 11. 1993, U 3/2 SbNU, sp. zn. II. ÚS 75/93)[1]

Evropská unie

Veřejnou moc zmiňuje článek 51 TFEU (ex 45 al. 1 TEC): "Ustanovení této kapitoly se v členských státech nevztahují na činnosti, které jsou v příslušném členském státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci."[2]

Československo

Ustanovení § 92 druhé ústavy stanovilo: "Pokud stát ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem veřejné moci, určuje zákon."

Česká republika

Ústava odkazuje na veřejnou moc v čl. 87 odst. 1 písm. d), kdy stanoví kompetenci ústavního soudu rozhodovat ústavní stížnost "proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod".