NUTS

Přejít na: navigace, hledání

NUTS, zkratka z franc. nomenclature d'unités territoriales statistiques, je mezinárodní standard vytvořený Eurostatem s cílem dosáhnout jednotné klasifikace územních celků členských států Evropské unie.

Od 1. 1. 2008 se liší mezi NUTS a LAU (Local Administrative Unit). NUTS 0 vždy odpovídá státu a LAU 2 obci. Aby bylo dosaženo porovnatelnosti celků v různých zemích, stanoví standard NUTS pro úrovně NUTS 1 až 3 počty obyvatel: NUTS 1 – 3 až 7 milionů, NUTS 2 – 800 tisíc až 3 miliony, NUTS 3 – 150 až 800 tisíc. Úrovně NUTS 1 až 3 a LAU 1 se liší podle jednotlivých zemí a v řadě případů neodpovídají vnitrostátnímu správnímu členění. Systém NUTS je tak poměrně složitý, má řadu výjimek a obecně je kritisován jako nepříliš zdařilý.

statistická jednotka počet v ČR
(CZ-NUTS)
zkratka český ekvivalent
NUTS 0 stát 1
NUTS 1 území 1
NUTS 2 region 8
NUTS 3 kraj 14
LAU 1 okres 77
LAU 2 obec 6254

Úroveň NUTS 4 je nově označována jako LAU 1 a NUTS 5 jako LAU 2. Českou republiku tvoří jeden územní celek na úrovni NUTS 0 i NUTS 1.

Na úrovni NUTS 2 je ČR málo zdařile rozdělena na 8 regionů:

 1. NUTS Praha
 2. NUTS Střední Čechy
 3. NUTS Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj)
 4. NUTS Severozápad (Karlovarský a Ústacký kraj)
 5. NUTS Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
 6. NUTS Jihovýchod (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj)
 7. NUTS Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)
 8. NUTS Moravskoslezko (Moravskoslezský kraj)

Mnohem vhodnější by bylo ČR rozdělit na 3 regiony: Střední Čechy (Praha + Středočeský kraj, cca 2,4 millionu obyvatel), Čechy – venkov (ostatní české kraje, cca 4 milliony obyvatel) a Moravskoslezko (moravské a slezké kraje, cca 4 milliony obyvatel).

Na úrovni NUTS 3 je Česká republika rozdělena do 14 krajů, které kopírují kraje správní, z nichž ovšem některé nesplňují podmínku počtu obyvatel. Podobné anomálie se však vyskytují i jinde, např. Francouzská Guyana je v systému zařazena dvakrát, zatímco Gibraltar je klasifikován mezi nečlenskými státy EU.

Nomenklatura

Každý územní celek má v systému NUTS označení tvořené prefixem označujícím stát a číselným kódem, jehož délka odpovídá příslušné úrovni v hierarchii.

Příklad:

 • NUTS 0: Česká republika, kód CZ
 • NUTS 1: (nepoužívá se), kód CZ0
 • NUTS 2: NUTS region Jihovýchod, kód CZ06
 • NUTS 3: Kraj Vysočina, kód CZ061
 • LAU 1: Okres Jihlava, kód CZ0612
 • LAU 2: Obec Brtnice, kód CZ0612 586943

Vizte též