Nezávislost

Přejít na: navigace, hledání

Nezávislost (angl. independence, fr. indépendance, něm. Unabhängigkeit, lat. nově independentia) je nepodřízenost, alespoň v nějaké oblasti. V právu je to neostře definovaný pojem.

Nezávislost je základní znak soudce; sporná je u státního zástupce. Nezávislost je znakem svobodných povolání a tuto jejich výhodu se stát snaží promítnout do dalších profesí, které mají spíše zaměstnanecký charakter:

  1. odpovědný zástupce podle § 11 živnostenského zákona
  2. vodohospodář v § 119 předlohy vodního zákona (sněmovní tisk č. III/688[1]), který nakonec nebyl schválen[2]
  3. odpadový hospodář podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  4. zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 281 nového zákoníku práce
  5. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle §§ 14–18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci