Normativní systém

Přejít na: navigace, hledání

Normativní systém je soubor ustálených pravidel (norem) lidského chování týkající se specifického prostředí. K největším normativním systémům patří právo, morálka, včetně professní (postup lex artis), a pravidla slušného chování (etiketa). Právo jako normativní systém se od ostatních obdobných systémů liší hlavně tím, že je vynucováno státem. Příkladem typického normativního systému jsou herní pravidla.

Kromě obecných normativních systémů existují rovněž partikulární, např. domácí. Ty regulují pravidla pouze pro uživatele daného zařízení. Příkladem je manuál stylu (angl. style guide, něm. Gestaltungsrichtlinie) a jeho součást citační pravidla.