Opční protokol

Přejít na: navigace, hledání

Opční (dodatkový) protokol je termín používaný v mezinárodním právu veřejném pro volitelná ujednání rozšiřující mezinárodní úmluvu, k nimž nemusejí přistoupit všechny vysoké smluvní strany. Práva a povinnosti ostatních smluvních států jím nejsou nijak ovlivněny.

Příkladem je 14 opčních protokolů, jimiž se postupně rozšiřuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.