Přirozenoprávní kodifikace

Přejít na: navigace, hledání

Přirozenoprávní kodifikace byly výsledky práce evropských právních teoretiků 18. a 19. století. Byly dobově poplatné představě "přírodou daných a zdravým rozumem poznatelných práv" a vznikaly hlavně v německém a francouzském jazykovém prostoru.

S nástupem právního positivismu idea přirozených práv ustupuje do pozadí, nicméně na kontinentu idea kodifikace trvá. Výsledkem je německý Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník, BGB 1896), účinný od roku 1900.

Bavorsko

  • Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis (CMBC) – kodifikace občanského práva hmotného z roku 1765 (autorem von Kreittmayr)

Prusko

Francie

  • Deklarace práv člověka a občana (1789)
  • Code civil (původně Code Napoléon, 1804)
  • Code penal (trestní zákoník, 1810)

Rakousko

Vizte též