Podnikatel

Přejít na: navigace, hledání

Podnikatel je osoba, která podniká, tj. snaží se vlastní činností pod vlastním jménem dosazovat zisku. Historicky mu předcházel pojem obchodník, kam nespadala svobodná povolání a rolníci.

Znakem podnikání je soustavnost. Podle Pelikánové: "Soustavnost podnikání neznamená, že by muselo jít o činnost nepřetržitou a trvalou. Může se např. jednat o činnost sezónní, činnost s určitými přestávkami (např. podnikatel odjede na dva měsíce na stáž do zahraničí, poté pokračuje v podnikání). Nesmí to být ale činnost ojedinělá, vykonávaná jenom výjimečně a nahodile. Předpoklad soustavnosti vyjadřuje požadavek opakovanosti jednotlivých jednání, přičemž musí jít o opakovanost záměrnou, nikoli vyplývajících z výjimečných, nahodilých a nepředvídaných okolností."[1]

Některá podnikání jsou živností. Živnostenské právo historicky vzniklo jako náhrada cechů, kdy stát převzal ochranu spotřebitelů a jiných smluvních stran podnikatelů. Živnostenský zákon rozlišuje tyto druhy živností: ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) a koncesované. Rozdíl mezi vázanou a volnou živností spočívá v tom, že u vázané živnosti živnostenský úřad sám přezkoumá odbornou způsobilost. Příkladem živnosti je vydávání publikací. Vydává-li podnikatel knihy, je to nakladatel (něm. Verleger); vydává-li jiné tiskoviny, je to vydavatel (něm. Herausgeber).

Prameny a literatura

  1. Irena Pelikánová: Komentář k obchodnímu zákoníku. § 2.

Externí odkazy