Pokuta

Přejít na: navigace, hledání

Pokuta (angl. fine) je nejpoužívanějším druhem trestu (sankce) za přestupek. Spočívá v uložení peněžité částky, kterou je pachatel povinen uhradit správnímu úřadu.

Výše pokuty je stanovena v zákoně zpravidla jako její horní hranice.