Právo na ochranu dobrého jména právnické osoby

Přejít na: navigace, hledání

Právo na ochranu dobrého jména právnické osoby je obdobou ochrany, která je poskytována osobnostním právům fysické osoby. Obdobné jsou i sankce za neoprávněný zásah do tohoto práva.

Ochrana dobrého jména právnické osoby je však užší a omezuje se fakticky jen na ochranu jejího jména a dobré pověsti: jak bylo judikováno, právnické osobě nesvědčí právo na důvěrnost osobních údajů, přičemž další práva (např. na rodinný život nebo na fysickou integritu) jsou u právnické osoby vyloučena pojmově.

V českém právním řádu je ochrana těchto práv zakotvena ustanovením § 19b odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

Vizte též