Prima facie

Přejít na: navigace, hledání

Prima facie (lat. absolutní ablativ od prima = první + facies = vzhled, "tvářnost") je latinská frase s významem "na první pohled", "zřejmě", "patrně".

Jeví-li se něco prima facie, neznamená to nutně, že je tomu skutečně tak, naopak tato frase může signifikovat, že určitá věc ve skutečnosti neplatí, např. "Tento rozsudek se sice zdál být prima facie pravomocný..." (tj. např. byl opatřen doložkou právní moci), "...avšak nahlédnutím do spisu jsme zjistili, že mému klientovi nebyl nikdy řádně doručen."

Vizte též