Princip legality

Přejít na: navigace, hledání

Princip legality patří mezi základní zásady trestního řízení.

Je upraven v § 2 odst. 3 : "Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak."