Státní zástupce

(Přesměrováno z Prokurátor)
Přejít na: navigace, hledání
Chyba při vytváření náhledu: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory

Error code: 127
Návrh na uložení opatření podaný státním zástupcem

Státní zástupce (dříve též státní návladní nebo prokurátor) je stranou trestního řízení, která podává obžalobu a vystupuje pak před soudem.

Drtivá většina českých novinářů není s to pochopit triviální rozdíl mezi státním zástupcem a žalobcem (používají i bastardní spojení "státní žalobce"), nebo mezi trestním oznámením a žalobou.[1]

Prokuratura

Státní zastupitelství je institut středoevropských zemí (německy je státní zástupce označován Staatsanwalt). V jiných zemích jeho roli plní prokurátor, např. v Rusku (прокурор [prokuror]),[2] USA (District Attorney, obecně prosecutor), na Slovensku (prokurátor) nebo ve Francii (procureur de la République), nebo částečně též vyšetřující soudce (juge d'instruction: Francie,[3] Untersuchungsrichter: Švýcarsko). V Německu byl vyšetřující soudce zrušen v roce 1974 a v Itálii v roce 1988; v Československu fakticky v roce 1949. USA existuje zvláštní prokurátor (angl. special prosecutor), který vyšetřuje státní úředníky za porušení zákona.

Prokurátor je právní zástupce, který jedná za stranu a místo ní. Jedním z výsledků revoluce 1848 bylo rozdělení prokuratury na státní zastupitelství, s výlučnou pravomocí ve věcech trestních – zastupování aeraru (veřejné právo), a finanční prokuraturu, zastupování státu ve finančních věcech – zastupování fiscu (soukromé právo).

Od 1. 1. 1949 do 31. 12. 1993 plnila v českých zemích funkce státního zastupitelství po sovětském vzoru prokuratura. Po roce 1989 byl pojem prokurátor natolik neoblíbený, že dokonce obnovovaná finanční prokuratura byla krkolomně nazvána Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví:

§ 20
Úřady veřejné žaloby

(1) V sídlech okresních soudů se zřizují okresní prokuratury jako úřady veřejné žaloby první stolice; skládají se z okresního prokurátora a z potřebného počtu jeho náměstků.

(2) V sídlech krajských soudů se zřizují krajské prokuratury jako úřady veřejné žaloby druhé stolice; skládají se z krajského prokurátora a z potřebného počtu jeho náměstků.

(3) Okresní prokuratury jsou podřízeny krajským prokuraturám a spolu s nimi ministru spravedlnosti.

(4) Kancelářské práce okresních a krajských prokuratur vykonává potřebný počet kancelářských úředníků, kancelářských pomocných sil a zřízenců přikázaných okresní prokuratuře předsedou okresního soudu a krajské prokuratuře předsedou krajského soudu.

Prameny

 1. zákon č. 266/1850 ř. z., organický zákon pro zastupitelství státní
 2. zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, ze dne 22. prosince 1948
 3. ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře
 4. zákon č. 65/1952 Sb., o prokuratuře
 5. zákon č. 65/1956 Sb., o prokuratuře
 6. zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
 7. zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ze dne 9. listopadu 1993
 8. zamítnutá kommunistická osnova novely zákona o státním zastupitelství z roku 1997, sněmovní tisk č. 2/193
 9. zamítnutá vládní osnova zákona o státním zastupitelství z roku 1999, sněmovní tisk č. 3/370
 10. věcný záměr zákona o státním zastupitelství z roku 2012
 11. ministerská osnova zákona o státním zastupitelství z roku 2013

Vnitřní odkazy

Reference

 1. http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/paroubek-zazaloval-wolfa-za-pomluvu.html
 2. http://genproc.gov.ru
 3. http://lexinter.net/PROCPEN/juge_d'instruction.htm

Další odkazy