Ratio decidendi

Přejít na: navigace, hledání

Ratio decidendi (lat. důvod rozhodnutí) je název pro tu část rozhodnutí, v níž jsou vysvětleny důvody, které vedly k tomu, že ten, kdo rozhodnutí vydal, rozhodl určitým způsobem. Opakem je obiter dictum.

Příklad: "Kasační stížnost byla podána opožděně (=ratio decidendi), avšak nemohla by zřejmě uspět ani v případě, že by byla včasná, neboť stěžovatel se domáhá rozhodnutí ve věci, jež je vyňata z pravomoci soudů (=obiter dictum)." V precedenčních systémech je závaznou částí precedentu pouze ratio decidendi; argumentace obiter dictum precedenční účinky nemá.

V praxi českých soudů není odůvodnění vysvětlením výroku, nýbrž formalisovaným výtahem jednotlivých podání a dokazování a výčtem použitých právních norem, tj. pouhou rekapitulací.

Vizte též