Sbírka mezinárodních smluv

Přejít na: navigace, hledání

Sbírka mezinárodních smluv (zkratka Sb. m. s.) je doplňkem Sbírky zákonů. Jsou v ní publikovány:

  1. platné mezinárodní smlouvy
  2. oznámení o výpovědích těchto smluv a dalších obdobných skutečnostech
  3. závazná rozhodnutí mezinárodních orgánů a organisací

Sbírka mezinárodních smluv je jako samostatná vydávána od 1. ledna 2000, do té doby se k publikování těchto právních aktů používala Sbírka zákonů.

Vizte též