Skutková podstata

Přejít na: navigace, hledání

Skutková podstata (lat. casuspositio) je souhrn právních skutečností, které musí být dány, aby byl použit právní institut.

Např. skutkovou podstatou držby je, zda v konkrétním případě existuje detence (majitelství, corporalis possessio nebo corpus possessionis) a vůle držet (animus possidendi). Držby se pak nabývá animo et corpore.