Skutková věta

Přejít na: navigace, hledání

Ve skutkové větě rozhodnutí shrnuje orgán veřejné moci, který rozhodnutí vydal, skutková zjištění, k nimž dospěl a které použil jako podklad rozhodnutí.

O skutkových větách se nejčastěji hovoří v trestním právu: popisuje se jimi jednání, které je obviněnému kladeno za vinu. Pomocí skutkové a právní věty bývá zvykem formulovat i obžalobu, ačkoli ta není rozhodnutím, ale návrhem.

Vizte též