Směrnice

Přejít na: navigace, hledání

Směrnice je tradiční označení normativního aktu, obvykle vnitřní instrukce. V současné době se jí obvykle rozumí směrnice EU (angl. + fr. directive, něm. Richtlinie).

Směrnice je tradičně označována takto: rok/pořadí/organisace. Poslední směrnicí, kterou vydalo Evropské společenství byla směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.[1]. Poté 1. prosince 2009 nabyla účinnosti lisabonská smlouva. První směrnicí, kterou vydala Evropská unie, byla směrnice Komise 2009/159/EU ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.[2]

Směrnice EHS původně byla skutečně jen vodítkem.[3] Po Maastrichtu ji však obsahově od nařízení odlišit nelze.[4]

Podívejte se také na