Spolek

Přejít na: navigace, hledání

Spolek, do doby, než bude přijata nová úprava spolkového práva, zákonem č. 83/1990 Sb. nazývaný občanské sdružení, je nevýdělečná (nekomerční, "nezisková") právnická osoba, pod vlivem anglického NGO/NPO (non-governmental organization/not-for-profit organization) též nesprávně (nestátní) nezisková organisace.

Příkladem jsou zájmová sdružení, kluby, sociální partneři (odbory a organisace zaměstnavatelů) a náboženské společnosti (církve). Základním dokumentem, jímž se činnost spolku řídí, jsou stanovy. Orgánem spolku je valná hromada, představenstvo v čele s předsedou a dozorčí rada. Spolky registruje/eviduje ministerstvo vnitra a náboženské společnosti ministerstvo kultury.

Od 3. července 2006 (čl. XXXV bod 2 zákona č. 342/2006 Sb.) do 12. února 2008 (zákon č. 33/2008 Sb., sněmovní tisk č. V/216/0) musel název spolků obsahovat povinný dodatek "o. s.".

Podobný charakter jako spolky mají sdružení osob podle § 829 a násl. občanského zákoníku, jež však nejsou právnickými osobami a nevyžadují ke svému vzniku registraci.

Podle obsoletního, avšak dosud platného, zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, podléhá činnost mezinárodní nevládní organizace povolení ministerstva vnitra.

Další odkazy